Česká schopnost vytvářet složité administrativní překážky netrápí zdaleka jen anglikány. V nejnovějším vydání studie Skupiny Světové banky "Doing business" se celkově nacházíme mezi civilizovanými státy na 36. místě. O dost lépe si stojíme v zahraničním obchodě či v dostupnosti úvěrů. Jakmile však dojde na interakci firem se státem, propadáme se ze společnosti vyspělých zemí OECD na úroveň - a to bez přehánění - subsaharské Afriky. Je to zřejmé zejména u kritéria "stavební řízení", kde jsme obsadili pěkné 127. místo ze 189 zemí. Těsně před námi je Tanzanie, s námi sdílí příčku Papua-Nová Guinea a za námi, Čechy a Papuánci, následují Chorvati, asi abychom neměli komplex méněcennosti. V Evropě však představujeme výjimku, kromě Chorvatů je stavební řízení nepřátelštější jen v Albánii, Bosně a Hercegovině, Kosovu, Moldávii, Srbsku a Ukrajině. Chabými konkurenty jsou nám Rusko (119. místo) a Rumunsko (105.). Mezi vyspělými zeměmi nikdo. A o mnoho lépe si nevedeme v oblasti daní - 122. místo.

Když ODS zavedla rovnou daň, žádal mě jeden žurnalista o komentář. Řekl jsem mu, že Alvin Rabushka, který koncept rovné daně vymyslel, zdůrazňoval, že daňové přiznání by se mělo vejít na formát pohlednice. To, zda musím na daňovém přiznání vynásobit daňový základ jednou daňovou sazbou, nebo zda jej musím rozdělit do několika pásem a násobit dvěma či třemi sazbami, je to nejmenší. Zkuste si někdy přečíst daňový formulář, kolik obsahuje poznámek pod čarou, jak rozlišuje nejrůznější druhy příjmu (nemluvě o tom, že podobné formuláře jsou i pro zdravotní a sociální "pojištění", ve skutečnosti daně).

Žádné zjednodušení nepřinesla vláda pravice, žádné se nejeví na obzoru ani dnes. Z evropských peněz byl před lety zadán projekt "mapování procesů ve státní správě", který měl vést k optimalizaci postupů v různých oblastech, ve kterých státní správa ovlivňuje život občanů. Na zprávu, byla-li kdy vypracována, patrně padá prach. Nebylo by však snadnější zmapovat procesy např. v oblasti stavebního povolení v Dánsku, které je také členem EU, ale má páté nejsnadnější stavební řízení na světě? Nebo na daňový systém v Irsku (6. místo), i když ani v Dánsku (12. místo) to není špatné, a případní výzkumníci by ušetřili na cestovném?

My Češi jsme jedněmi z nejhlasitějších stěžovatelů na byrokratické předpisy z onoho Bruselu, který mnozí skloňují podle vzoru "v Bruntáli". Nechápu, proč napínáme své intelektuální síly tímto směrem, když nejhorší byrokratické excesy vyrábíme zcela sami a dobrovolně. V tom jsme prostě KLASA.