Nezaměstnanost ostatně postihuje málo kvalifikované mnohem více než inženýry a doktory. Dva argumenty však stojí za úvahu: Amazon vytlačí kamenné obchody, což v případě obchodů s knihami poškodí kulturu jako takovou, a zároveň, a to ve větší míře (neboť nedistribuuje zdaleka jen knihy), zničí více pracovních míst, než vytvoří.

Kulturní argument k nám pronikl zejména ze západní Evropy, jmenovitě z Francie. Francouzští zákonodárci ve vzrušené debatě dokonce uzákonili, že internetové obchody musí k ceně knihy přičíst poštovné - což má podobnou logiku, jako kdyby u kamenných obchodů nutili přičítat k ceně knihy náklady na topení či osvětlení.

Sám jsem již od dětství zarytým vyznavačem antikvariátů - prohrabávat se haldami starých knih, brožurek, map a tisků patří neoddělitelně k mému životnímu stylu. Aniž by v této oblasti řádil na našem trhu Amazon, přešla většina antikvárního obchodu na internet. Antikvariátů ubylo a většina přeživších je prakticky již jen výdejním místem internetových obchodů.

Lety naučené zručnosti vidět v hromadě braku již na dálku zajímavou vazbu, nakupovat po čuchu (zčásti i doslova, neboť jinak je cítit třeba politický pamflet z dvacátých let, jinak historický spis z Melantrichu z let třicátých) je náhle na nic - důležitá je již jen znalost práce s vyhledávačem.

A zničená pracovní místa? Ta budou muset svou opodstatněnost v konkurenci internetu obhájit bez ohledu na to, zda jim bude Amazon konkurovat z Brna Slatiny, Brna Tuřan nebo třeba ze Slovenska či Polska. Ať už pokládáme brněnské rozhodnutí za vítězství, či prohru, nezmění se na tom zhola nic. Proměny obchodního modelu pod tlakem internetu nelze zamezením výstavby jednoho skladu ani zastavit, ani zbrzdit.

Před nějakými dvěma sty lety se pokusili následovníci Neda Ludda - mimochodem postavy, ne-li přímo fiktivní, pak alespoň lidovou fantazií podstatně dotvořené - zastavit průmyslovou revoluci rozbíjením strojů, které braly lidem práci. Dobová reakce byla krutá - mnoho aktérů hnutí bylo za sabotáž popraveno, hnutí prakticky zaniklo a zanechalo po sobě otisk v umění (sympatie k luddistům cítil i lord Byron) a v anglickém dělnickém hnutí jako (spíše varující) raný pravzor. Na průmyslovou revoluci nemělo vliv zhola žádný.

Žijeme v lepší době, neoluddisté nerozbíjejí monitory a jejich (spíše nevědomí) brněnští souputníci neriskují šibenici, nýbrž přinejhorším pokárání z Hradu. Tyto rozdíly jsou však z hlediska hlavního účelu kosmetické. Hlavní účel, zachránit manufakturní výrobu či kamenné obchody proti fabrikám a internetové distribuci, je nedosažitelný. Jedinou záchranou je změna strategie: výroby podobné manufakturám se dochovaly u některých druhů luxusního zboží (ovšem v nesrovnatelně menším rozsahu, než v jakém existovaly před průmyslovou revolucí), omezení čeká i kamenné obchody.

Mnohem více než kamenné obchody jsou však ohroženy domácí internetové obchody - a to nejen s knihami. Jak je, tak kamenná knihkupectví čeká důkladné zamyšlení nad vlastní strategií. A držím jim palce, neboť se rád prohrabuji knihami nejen antikvárními.

 P. S. Ned Ludd mě napadl nezávisle, ale výraz neoluddisté, jak jsem později zjistil, je již dávno etablován. Doufám, že mi tuto neoriginalitu laskavý čtenář odpustí, tak jako odpustil Járovi Cimrmanovi, že s žárovkou přišel také až po Edisonovi.