Reformátoři veřejných zakázek - například v NERVu - se proto upínají k myšlence soutěžit výhradně jednokriteriálně, a to cenou. Na Slovensku to navíc doplní i povinné používání elektronických aukcí. Takovým způsobem je možné třeba vybrat auditora firmy s mnohasetmilionovým obratem (v eurech) v řádu jednotek tisíc eur. Zvláště pěkné výsledky dává tato metoda při výběru správce finančních prostředků - v takovém případě se často jedná o tendr na téma "nikdo vám nedá tolik, co vám můžu slíbit". Je pochopitelné, že takové sliby jdou zejména na úkor pravděpodobnosti vrácení samotné úložky.

O nic lepší výsledky nevykazuje tato metoda při výběru poskytovatelů profesionálních služeb. Američané mají na tuto situaci hezké rčení: Pay peanuts, get monkeys. Plaťte buráky (zde ve smyslu drobné), dostanete opice. Jestliže má mít zakázka na poradenské služby nějaký smysl, lze předpokládat, že by vybraný poradce měl být o poznání kvalifikovanější než zadavatel. Toho ale nelze dosáhnout za cenu odpovídající příjmu nekvalifikovaného pomocného dělníka.

Výběr poradců - finančních, právních, ale i technických - čistě na základě ceny nepochybně způsobuje zhoršení kvality služeb. Kromě toho není ani žádným rozumným způsobem boje proti korupci. Vždyť není nic jednoduššího než si vybrat poradce s nesmyslně nízkou hodinovou sazbou, což bezpečně eliminuje poradce s kvalifikovanými, a tudíž i drahými členy týmu, a akceptovat nicotné plnění s velkým počtem "odpracovaných" hodin.

Tím rozhodně nehoruji pro libovůli při zadávání veřejných zakázek v oblasti poradenských služeb. Považuji ovšem za jisté, že cesta k rozumnému výsledku nevede přes naprostou mechanizaci rozhodovacího procesu. Jistě, samotný apel na odpovědnější rozhodování zadavatelů nestačí. Rozumnou cestou je určitě lepší regulace složení hodnotících komisí se zastoupením členů, u kterých je menší pravděpodobnost úzkého spojení s případnými osobními zájmy na straně zadavatele. Zásadním nástrojem je pak podle mého názoru mnohem důslednější posuzování reálného opodstatnění omezujících podmínek v odvolacím procesu.