Smažený řízek v trojobalu, jejž přes tehdy vnitrorakouský Brenner přivezl do Vídně vítězný (a mimo vší pochybnost nikoliv levicový) maršálek Radecký z Milána, byl prokazatelně telecí.

V telecí podobě prožil smažený (později též vídeňský) řízek celé 19. a kus 20. století. Jak kuchařské knihy M. D. Rettigové, tak levnější produkce nakladatele Aloise Hynka, anebo třeba Kuchařská kniha F. Šimáčka (vydáno péčí spolku Domácnost, o jehož ideologickém zaměření se ovšem žádné zprávy nezachovaly) uvádějí smažený řízek výhradně z telecího.

Poklidné panování telecího řízku zprvu nenarušil ani nástup komunismu. Velká kuchařka Viléma Vrabce, jejíž charakteristickou obálku si pamatuje v naší generaci snad každý, kdo kdy šmejdil mámě po kuchyni, hlásala telecí smažený řízek jako jedinou variantu od 60. let až do nostalgizujícího vydání v letech devadesátých. Teprve Nová domácí kuchařka Jozy Břízové a Maryny Klimentové z raných 70. let zavádí řízkový dualismus a uvádí smažený řízek jak z telecího, tak vepřového masa.

Zásadnější úlohu ovšem sehrála mnohem prozaičtější kniha „Normy teplých jídel“ od ministerstva vnitřního obchodu. Jakkoliv název implikuje normalizaci, uvedené dílko ji předběhlo o celé desetiletí. Vepřový řízek zahájil vítězné tažení českou kuchyní z bašty komunistických závodních jídelen, vývařoven a restaurací a jídelen.

Dnes se tento výdobytek reálného socialismu šíří masovou turistikou – nejprve spíše chudších Němců a Rakušanů do Česka a následně spíše bohatších Čechů do rakouských hor – již mimo ideologický prostor. Za jeho rozšiřováním stojí o pár století starší Greshamův zákon o souběžném oběhu peněz s vyšším a nižším obsahem drahého kovu. Praví, že „špatná mince vytlačuje tu dobrou, avšak dobrá mince nemůže vypudit špatnou“. Ve vytlačování lepšího řízku telecího si horší vepřový vedl nadmíru dobře.

Pravicovost vepřového řízku je vzhledem k jeho původu značně pochybná. Jako realista vím, že podle Greshamova zákona lepší řízek ten horší vytlačit nemůže. Nám, příznivcům telecího řízku, zbývá jediné: Tam, kde jej lze dostat, si jej objednávejme, aby nebyl vytlačen zcela.